Biztosítás

Manapság már a járműtulajdonosok nagy arányban tisztán látják a casco biztosítás fontosságát is. Érdemes ezt a fajta konstrukciót is megkötni még akkor is, ha ez nem kötelező. Tudjuk, hogy a Kgfb egy általunk okozott balesetnél a saját járművünkben keletkezett károkra nem fizet, egy jó cascóval azonban ezt is meg lehet oldani. Ezen felül casco biztosítás elemi kár, lopás, részlopás, törés és totálkár esetére is fedezetet nyújt, amennyiben előrelátóak vagyunk és egy megfelelően összeállított csomagra, szerződünk. Tetszés szerint választhatunk teljes, vagy részleges cascót, ezt érdemes mindig megfontolni, nyilván sok mindentől függ, melyik módozat éri meg, így például függhet ez a jármű korától, attól, hogy az adott gépjárművet mire és milyen gyakran használjuk, garázsban, vagy a szabad ég alatt parkolunk. Értelemszerűen a díj is attól függően alakul, hogy rész-, vagy teljes cascót kötünk, meg persze az alap mellé kiválasztott kiegészítőktől is.

Kötelező biztosítás

Évente egyszer a jogszabályok engedik, a kötelező biztosítás váltás lehetőségét, melyre évente egyszer, biztosítási évfordulókon van lehetőség.
A kötelező biztosítás váltás során a bonus-malus igazolást eddig saját magunknak kellett kikérni az előzmény biztosítótól, és igazolni az új biztosító társaság felé a bonus-malus besorolásunkat. Idén már a biztosító a bonus-malus besorolást a Központ Kártörténeti Nyilvántartási rendszerből kérdezi le.
A gépjármű üzembentartói rendszerint biztosítás kalkulátorok segítségével hasonlítják össze az ajánlatokat, hogy átfogó képet kapjanak a kötelező biztosításváltás lehetőségeiről, árairól. Mindenki szabadon eldöntheti, hogy a legolcsóbb ajánlatot köti meg, vagy az általa szimpatikusnak tartott biztosítótársasággal köt szerződést.

Gépjárműadó ügyek

A gépjárműadó-fizetési kötelezettséget a gépjárműadóról szóló - többször módosított - 1991. évi LXXXII. törvény írja elő. Az adókötelezettség megállapítása, a kötelezettséget módosító változás átvezetése hivatalból történik, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló, 1999. évi LXXXIV. törvény szerint vezetett hatósági nyilvántartás alapján. E nyilvántartási adatok és változások elektronikus úton, havi adatszolgáltatással jutnak el az adóhatósághoz, vagyis a gépjármű-tulajdonost a gépjárműadó megállapításához kapcsolódóan adóbevallási kötelezettség nem terheli. A lakóhely szerint illetékes okmányirodában azonban továbbra is 15 napon belül intézkedni kell a vevőnek a szerzett gépjármű átíratása, illetve az eladónak a változást követő év 15. napjáig az eladás tényének bejelentése iránt. Ez utóbbi esetben - az adás-vételi szerződés időben történő bemutatásával - akkor is "megszabadul" az adókötelezettségtől az eladó, ha a vevő elmulasztja az autót a saját nevére átíratni. Az adózás szempontjából döntő fontossága van a tulajdonjog-változás fentiek szerinti határidőn belül történő bejelentésének, hiszen a gépjárműadó törvény értelmében az átírás elmulasztása esetén az eladót az adás-vételi szerződés okmányirodához történő bemutatása (és nem a szerződéskötés dátuma) évének utolsó napjáig terheli az adófizetési kötelezettség. Az adó alapját és mértékét, az adómentesség és adókedvezmény feltételeit a gépjárműadó törvény rendelkezései alapján az adóhatóság határozattal állapítja meg és közli az érintettekkel. Az adóhatóság felé külön bejelentést csak a gépjárműadó törvényben foglalt adómentességi lehetőségek (pl. a súlyos mozgáskorlátozott járműtulajdonos, gépjármű eltulajdonítása esetén) érvényesítéséhez kell tenni.